Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy studiów

 

ZARZĄDZANIE - studia I stopnia (6 semestrów)

Wykaz przedmiotów - rok akademicki  2021/2022

PDFwykaz przedmiotow I rok - zarzadzanie.pdf (453,21KB)

PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie PwBiZS.pdf (459,05KB)
PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie RiAK-P.pdf (459,52KB)
PDFwykaz przedmiotow II rok - zarzadzanie zLiSwP.pdf (460,29KB) 

PDFIII rok Zarzadzanie RiAKP.pdf (460,03KB)
PDFIII rok ZLiSwP.pdf (459,75KB)

 

NFORMACJE PODSTAWOWE:

PDFInformacje podstawowe.pdf (159,50KB)
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

PDFKierunkowe efekty uczenia się.pdf (176,46KB)
 

Programy zajęć (sylabusy)

PDFzarządzanie.pdf (154,75KB)
PDFelementy statystyki.pdf (156,63KB)
PDFmatematyka ekonomiczna.pdf (156,98KB)
PDFmikroekonomia_1.pdf (148,09KB)
PDFmikroekonomia_2.pdf (142,63KB)
PDFprawo w zarządzaniu.pdf (152,85KB)
PDFrozwój pracowników.pdf (145,19KB)
PDFspołeczna odpowiedzialność biznesu.pdf (136,80KB)
PDFwprowadzenie do logistyki.pdf (141,58KB)
PDFzarządzanie jakością.pdf (144,07KB)
PDFzarządzanie projektami.pdf (185,14KB)
PDFzarządzanie zasobami ludzkimi.pdf (140,62KB)
PDFfinanse.pdf (155,04KB)
PDFinformatyka w zarządzaniu.pdf (173,38KB)
PDFmarketing.pdf (139,23KB)
PDFpodstawy rachunkowości.pdf (151,59KB)
PDFprocesy informacyjne w zarządzaniu.pdf (149,89KB)
PDFprojekt-praktyka zawodowa.pdf (145,73KB)
PDFtechnologie informacyjne.pdf (192,43KB)
PDFwarsztat komunikacji interpersonalnej.pdf (140,31KB)
PDFwarsztaty przedsiębiorczości.pdf (140,56KB)
PDFanaliza ekonomiczno-finansowa.pdf (149,08KB)
PDFbadania marketingowe.pdf (144,54KB)
PDFdobór pracowników.pdf (150,74KB)
PDFtransport i spedycja.pdf (136,21KB)
PDFzarządzanie zespołem sprzedażowym.pdf (139,24KB)
PDFzarządzanie łańcuchem dostaw.pdf (145,90KB)
PDFjęzyk angielski.pdf (161,05KB)
PDFjęzyk niemiecki.pdf (154,78KB)
PDFochrona własności intelektualnej.pdf (137,33KB)
PDFmetody i techniki sprzedaży.pdf (145,21KB)
PDFnegocjacje handlowe.pdf (172,74KB)
PDFopakowalnictwo, przechowalnictwo i ładunkoznawstwo.pdf (146,05KB)
PDFprawne i etyczne aspekty sprzedaży.pdf (142,15KB)
PDFstrategie i organizacja sprzedaży.pdf (143,24KB)
PDFsystemy informatyczne w logistyce i sprzedaży.pdf (180,00KB)
PDFzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.pdf (144,36KB)
PDFzarządzanie finansami przedsiębiorstw.pdf (149,43KB)
PDFlogistyka dystrubucji z gospodarką magazynową.pdf (149,52KB)
PDFlogistyka produkcji.pdf (142,93KB)
PDFlogistyka zaopatrzenia.pdf (142,46KB)
PDFpłace.pdf (148,58KB)
PDFrachunek kosztów.pdf (142,45KB)
PDFrachunkowość budżetowa.pdf (145,98KB)
PDFrachunkowość finansowa.pdf (150,25KB)
PDFsprawozdawczość finansowa.pdf (142,26KB)
PDFsystemy informatyczne w rachunkowości, finansach i w kadrach.pdf (184,12KB)
PDFubezpieczenia społeczne i obsługa programu Płatnik.pdf (150,04KB)
PDFzachowania konsumentów na rynku.pdf (145,21KB)
PDFzarządzanie relacjami z klientem.pdf (145,33KB)
PDFzarządzanie sprzedażą.pdf (144,23KB)
PDFewidencja i dokumentacja kadrowa.pdf (133,85KB)
PDFpodatki i ewidencja podatkowa.pdf (141,19KB)
PDFprawo pracy.pdf (150,30KB)
PDFnegocjacje handlowe.pdf (173,23KB)
PDFprawne i etyczne aspekty sprzedaży.pdf (142,42KB)
PDFpsychologia osobowości i róznic indywidualnych.pdf (145,91KB)
PDFpsychologia poznawcza.pdf (140,47KB)
PDFpsychologiczne aspekty reklamy.pdf (162,72KB)
PDFwprowadzenie do psychologii w biznesie.pdf (160,11KB)
PDFpraktyka zawodowa.pdf (133,38KB)
PDFkomputerowa analiza danych.pdf (184,42KB)
PDFmetody i techniki sprzedaży.pdf (139,22KB)
PDFnarzędzia IT w handlu.pdf (176,87KB)
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZANIE - studia II stopnia (4 semestry):

Wykaz przedmiotów - rok akademicki  2021/2022:

PDFI rok - zarzadzanie drugiego stopnia RZiC.pdf (461,80KB)
PDFI rok - zarzadzanie drugiego stopnia ZKiCM.pdf (461,72KB)
PDFII rok - zarzadzanie drugiego stopnia RZiC.pdf (459,44KB)
PDFII rok - zarzadzanie drugiego stopnia ZKiCM.pdf (458,55KB)

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

PDFInformacje podstawowe.pdf (158,21KB)
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

PDFKierunkowe efekty uczenia się ...pdf (176,79KB)
 

PROGRAMY ZAJĘĆ:

PDFtrening menedżerski.pdf (152,76KB)
PDFwarsztat umiejętności menedżerskich w języku angielskim.pdf (143,54KB)
PDFwarsztat umiejętności menedżerskich w języku niemieckim.pdf (144,69KB)
PDFwybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa w języku angielskim.pdf (139,15KB)
PDFwybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa w języku niemieckim.pdf (143,27KB)
PDFdecyzje menedżerskie.pdf (143,83KB)
PDFekonomia menedżerska.pdf (132,84KB)
PDFmakroekonomia.pdf (139,33KB)
PDFmetodologia badań społecznych.pdf (143,09KB)
PDFprawo gospodarcze.pdf (144,79KB)
PDFprzedsiębiorczość-warsztat przygotowania biznes planu.pdf (140,25KB)
PDFzarządzanie strategiczne.pdf (144,69KB)
PDFzarządzanie procesami.pdf (140,82KB)
PDFzarządzanie innowacjami.pdf (143,92KB)
PDFzarządzanie marketingowe.pdf (140,11KB)
PDFwspółczesne koncepcje zarządzania.pdf (147,24KB)
PDFwizualizacja informacji w biznesie.pdf (181,89KB)
PDFpodstawy rachunkowości zarządczej.pdf (151,44KB)
PDFnarzędzia informatyczne w procesach zarządzania.pdf (178,00KB)
PDFkapitał ludzki.pdf (142,93KB)
PDFgra kierownicza.pdf (164,58KB)
PDFanaliza i wnioskowanie statystyczne.pdf (161,68KB)
PDFwarsztat-rynek pracy.pdf (137,82KB)
PDFwarsztat-coaching.pdf (136,79KB)
PDFwarsztat-coaching menedżerski.pdf (148,11KB)
PDFstrategie zarządzania kadrami.pdf (142,27KB)
PDFnarzędzia analizy i raportowania kadrowego.pdf (179,91KB)
PDFmetody i narzędzia motywowania.pdf (138,77KB)
PDFefektywność zarządzania kadrami.pdf (148,16KB)
PDFzarządzanie inwestycjami.pdf (184,06KB)
PDFstrategiczna rachunkowość zarządcza.pdf (152,32KB)
PDFnarzędzia informatyczne w budżetowaniu i controllingu.pdf (186,55KB)
PDFinstrumenty pochodne w zarządzaniu finansami.pdf (149,00KB)
PDFbudżetowanie i controlling.pdf (173,35KB)
PDFbudżetowanie i controlling-warsztaty.pdf (145,27KB)
PDFaudyt finansowy.pdf (133,80KB)
PDFseminarium dyplomowe_3.pdf (142,86KB)
PDFseminarium dyplomowe_2.pdf (136,73KB)
PDFpraktyka zawodowa.pdf (142,14KB)
PDFseminarium dyplomowe_1.pdf (144,39KB)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATYKA - studia inżynierskie ( 7 semestrów):

Wykaz przedmiotów rok akademicki  2021/2022:

PDFinformatyka_wykaz_przed_rok_I.pdf (319,38KB)
PDFinformatyka_wykaz_przed_III_rok_administrowanie_siecimai_komp.pdf (278,98KB)
PDFinformatyka_wykaz_przed_II_rok_administrowanie_sieciami_komp.pdf (313,23KB)
PDFinformatyka_wykaz_przed_IV_rok_administrowanie_siecimai_komp.pdf (246,25KB)
PDFinformatyka_wykaz_przed_IV_rok_programowanie -aplikacji_internetowych.pdf (242,58KB)
 

 

NFORMACJE PODSTAWOWE:

 

SYLABUSY:

 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ:

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------