Przejdź do treści strony WCAG

Raporty Samooceny

Raport Samooceny kierunku: INFORMATYKA:

 

Profil Ogólnoakademicki:

PDFRS_OA-15-04_2019.pdf
 

Profil Praktyczny:

PDFRS_PP_15_04_2019.pdf