Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 9 maja 2011 roku. Jest organem doradczym i opiniotwórczym Rektora Uczelni. Członkowie Rady to pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele pracodawców, jednostek administracji samorządowej, organizacji społecznych, kulturalnych i instytucji rynku pracy z regionu Warmii i Mazur.

Zadania Rady Konsultacyjnej WSIiZ to wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w zakresie:

 • realizacji strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych jednostek
 • tworzenia oferty edukacyjnej i szkoleniowej dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy
 • kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów i efektów kształcenia
 • tworzenia planów studiów i programów nauczania
 • pozyskiwania miejsc realizacji praktyk studenckich
 • zgłaszania problemów badawczych do opracowania w ramach prac dyplomowych
 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych

Członkowie Rady Konsultacyjnej:

 • mgr inż. Marek Adamowicz – Rektor WSIiZ  – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej, Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów
 • Mirosław Hiszpański – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
 • Jolanta Lesisz – Dyrektor Regionu Olsztyn Santander Bank Polska
 • Wojciech Chwiałkowski–  Elbląski Park Technologiczny
 • Alina Gumkowska – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Olsztynie
 • Elżbieta Dusznak – Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Olsztynie
 • Wojciech Suchowiecki – Prezes Zarządu firmy Artneo (Software House Agency)
 • Grażyna Przasnyska – pedagog, specjalista w zakresie kształcenia ustawicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Krzysztof Węgłowski – dyrektor ds. inforatycznych  w firmie Szynaka – Meble
 • prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – koordynator ds. realizacji projektów -Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Małgorzata Gregorczyk – wiceprezes zarządu KJM Soft Sp. z o.o.
 • Witold Zielski  – przedstawiciel środowiska biznesowego związanego z firmami wysokiej techniki
 • mgr inż. Janusz Żwirko – Kanclerz WSIiZ
 • mgr inż. Krzysztof Rzepczyński – przedstawiciel środowiska akademickiego
 • dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii